Tin tức

Tổng Đài Tư Vấn 091.795.3366 - ĐT Bảo Hành 024.667.4466
  • Trụ sở chính ( Hà Nội ) 0917953366
  • Chi Nhánh ( Thanh Hóa ) 0971912662
  • Chi Nhánh ( Hà Nội 1 ) 0988955590
  • Chi Nhánh ( Thái Bình ) 0917953366

Tin tức


                                                  MỤC LỤC
1 Thiết lập hệ thống từ đầu .................................................4
   1.1 Tạo mới dữ liệu .............................................................4
   1.2 Thiết lập dữ liệu ban đầu ...............................................7
       1.2.1 Thông tin đơn vị (doanh nghiệp, cửa hàng...) ............7
       1.2.2 Danh mục kho hàng và cửa hàng.............................. 8
       1.2.3 Danh mục mặt hàng ...................................................9
       1.2.4 Danh mục khách hàng ...............................................20
       1.2.5 Danh mục nhà cung cấp ............................................21
       1.2.6 Tồn kho ban đầu khi sử dụng phần mềm.................. 21
       1.2.7 Công nợ ban đầu khi sử dụng phần mềm .................23
2 Hoạt động bán hàng ........................................................23
   2.1 Báo giá cho khách ........................................................23
   2.2 Khách đặt hàng ............................................................26
   2.3 Hóa đơn bán hàng .......................................................30
   2.4 Các hình thức thanh toán tiền mua hàng (có thể dùng đồng thời) 31
       2.4.1 Tiền mặt ....................................................................31
       2.4.2 Chuyển khoản ...........................................................33
       2.4.3 Thẻ ngân hàng (ATM, Creditcard)............................ 36
       2.4.4 Voucher .....................................................................39
       2.4.5 Thẻ trả trước .............................................................43
       2.4.6 Điểm tích lũy .............................................................52
   2.5 Khách mua hàng qua đặt hàng có thanh toán trước ....56
   2.6 Khách mua nợ ..............................................................58
   2.7 Khách trả lại hàng .........................................................60
   2.8 Tùy chọn mặt hàng có hạn sử dụng .............................62
   2.9 Tùy chọn mặt hàng có kích thước (Size hoặc màu)..... 64
   2.10 Tùy chọn mặt hàng bó gói (có định lượng) .................66
3 Quản lý kho hàng .............................................................69
   3.1 Nhập hàng vào kho....................................................... 69
   3.2 Xuất khác .......................................................................71
   3.3 Chuyển kho................................................................... 73
   3.4 Kiểm kê kho ...................................................................74
   3.5 Tồn kho ..........................................................................77
       3.5.1 Xem tồn từng kho ........................................................77
       3.5.2 Xem tồn tất cả các kho............................................... 78
4 Quản lý công nợ ................................................................79
   4.1 Chi tiết công nợ và đối chiếu công nợ.............................79
   4.2 Thanh toán công nợ....................................................... 79
5 Quản lý thu chi ....................................................................81
   5.1 Tạo phiếu thu, chi ............................................................81
   5.2 Xem tồn quỹ.................................................................... 82
6 Quản lý nhân sự................................................................ 83
   6.1 Danh sách nhân viên...................................................... 83
   6.2 Danh mục ca làm việc..................................................... 84
   6.3 Tạm ứng lương ...............................................................85
   6.4 Chấm công ......................................................................86
   6.5 Tính lương .......................................................................87
   6.6 Cách ghi thưởng/phạt vào bảng lương........................... 88
   6.7 Thanh toán lương từ bảng lương................................... 90
7 Các chức năng quản trị...................................................... 91
   7.1 Thống kê doanh thu ..........................................................91
   7.2 Xem báo cáo..................................................................... 91
   7.3 Thiết lập tùy chọn hệ thống............................................. 92
8 Quản trị hệ thống ...................................................................94
   8.1 Sao lưu dữ liệu ................................................................94
   8.2 Phục hồi dữ liệu................................................................. 95
   8.3 Xóa dữ liệu .........................................................................97
   8.4 Tạo mới người dùng......................................................... 98
   8.5 Phân quyền người dùng .....................................................101
 

Nhập email để nhận khuyến mại hot mỗi ngày

Chia sẻ mạng xã hội

Trụ sở chính ( Hà Nội )

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ D&T TOÀN CẦU
 VPGD : Số 56/651 Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội
  Điện Thoại:02466.744.466 - 091.795.3366
                     097.191.2662
  Mail hỗ trợ:thietbisieuthi.pro.vn@gmail.com

Chi Nhánh ( Thanh Hóa )

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ D&T TOÀN CẦU
 VPGD : Thị Trấn Bút Sơn - Hoằng Hóa - Thanh Hóa
  Điện Thoại:  0988.955.590 - 091.795.3366
                       097.191.2662
  Mail hỗ trợ:thietbisieuthi.pro.vn@gmail.com

Chi Nhánh ( Hà Nội 1 )

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ D&T TOÀN CẦU
 VPGD : Số 96/9 Đại Từ - Hoàng Mai - Hà Nội
 Điện Thoại:   091.795.3366 - 0988.955.590
                       097.191.2662
  Mail hỗ trợ:thietbisieuthi.pro.vn@gmail.com

Chi Nhánh ( Thái Bình )

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ D&T TOÀN CẦU
 VPGD :  Thị Trấn Nê - Kiến Xương - Thái Bình
  Điện Thoại: 0988.955.590  - 091.795.3366
                      097.191.2662
  Mail hỗ trợ:thietbisieuthi.pro.vn@gmail.com